Преузимања

Рачунарски хардвер

Појам и подела рачунарског система
Историјат развоја рачунарских мрежа
Архитектура рачунарског система
Инструкције и програми
Вон Нојманова структура рачунара
Централно процесорска јединица
Меморијски систем
Спољашње меморије

Апликативни програми

Dev C++ Интегрисано развојно окружење за програмирање у програмским језицима Ц и Ц++

Electronics Workbench Апликативни програм који симулира радни сто за електронику

(Упутства за коришћење)

Туторијал за израду шаблона за веб сајт (DreamweaverCS4)

Туторијал за инсталацију вордпреса

Израда штампане плочице у програму Протел 99SE

Цртање ел. симбола у Корелу - Вежба

Програмирање

Ц++ примери за вежбање

Ц++ наредба If - else (примери са алгоритмима)
Ц++ наредба switch/case
Ц++ петља for (примери са алгоритмима)
Ц++ петља while (примери са алгоритмима)
Ц++ Функције - задаци за вежбање

Увод у објектно оријентисано програмирање.
Класе: Дефиниција класе и функције чланице класе.
Калкулатор.

Практична настава за I разред

Наставни материјал (Први део) - Предметни наставник: Драган Димитријевић

Историја

Лекције из историје за други разред електротехничке школе - Предметни наставник: Марко Тодоровић