Професори и сарадници у настави

Славиша Тодић

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Трајковић Славиша

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Димитријевић Драган

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Живић Горан

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Бошкоћевић Сузана

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Славковић Данијела

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Димитријевић Драгана

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Михајловић Живојин

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Васић Зоран

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Денић Александар

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Бобан Петровић

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Максимовић Небојша

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Јовић Жељко

Дипломирани инжењер електротехнике

Професор групе стручних предмета

Станојевић Сузана

Дипломирани професор информатике

Професор групе информатичких предмета

Денис Ивић

Дипломирани информатичар

Професор групе информатичких предмета

Тодоровић Иван

Дипломирани информатичар

Професор математике

Јосифовић Александар

Дипломирани информатичар

Професор математике

Мишковић Јовица

Техничар за физичку хемију

Професор физике

Милићевић Мирјана

Дипломирани економиста

Професор Економике и организације предузећа

Јанићијевић Вијолета

Дипломирани професор српске књижевности и језика

Професор Српског језика

Максимовић Иван

Дипломирани професор српске књижевности и језика

Професор Српског језика

Васић Милош

Мастер Англиста

Професор Енглеског језика

Иванчевић Биљана

Дипломирани професор енглеског језика и књижевности

Професор Енглеског језика

Стојковић Ђорђе

Дипломирани професор хемије

Професор хемије

Занфировић Јелена

Дипломирани професор географије

Професор географије

Тодоровић Марко

Дипломирани професор историје

Професор историје

Јокановић Љиљана

Професор филозофије и социологије

Професор филозофије

Поповић Нешко

Правник

Професор устава и права грађана

Николић Ивана

Дипломирани графички дизајнер

Професор ликовне културе

Симић Срђан

Дипломирани професор физичке културе

Професор физичке културе

Марковић Предраг

Дипломирани професор физичке културе

Професор физичке културе

Крстић Љубиша

Дипломирани професор физичке културе

Професор физичке културе

Симијоновић Милован

Вероучитељ

Професор веронауке

Трајковић Ивица

Струковни инжењер машинства

Помоћни наставник

Ристић Мирослав

Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Помоћни наставник

Миладиновић Бобан

Струковни инжењер машинства

Помоћни наставник