Разредне старешине

Васић Зоран

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења I/1

Трајковић Славиша

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења I/2

Димитријевић Драгана

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења II/1

Иванчевић Биљана

Дипломирани професор енглеског језика и књижевности

Разредни старешина одељења II/2

Јанићијевић Вијолета

Дипломирани професор српске књижевности и језика

Разредни старешина одељења III/1

Димитријевић Драган

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења III/2

Бошкоћевић Сузана

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења IV/1

Живић Горан

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења IV/2

Симић Срђан

Дипломирани професор физичке културе

Разредни старешина одељења IV/3