Стручни сарадници

Јовановић Гордана

Дипломирани педагог

Педагог школе

Велић Радомир

Струковни инжењер менаџмента

Координатор практичне наставе

Стојановић Славица

Техничар за управне послове

Библиотекар - архивар