Ученички парламент

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном раду школе, 2008 године је оформљен Ученички парламент Електротехничке школе „Миладин Поповић“ у Сушици. Ученички парламент чине представници свих одељења у школи, односно по два ученика из сваког одељења.

Сами чланови Ученичког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду УП, врше избор председника, његовог заменика и записничара. Са ученицима је на седницама увек присутан координатор из редова наставничког кадра или чешће школски педагог или психолог.

Ученици који представљају ученички парламент су

Лазић Марко I-1
Миладиновић Александар I-1
Ристић Здравко I-2
Трајковић Димитрије I-2
Ристић Марко II-1
Миленковић Миљан II-1
Миладиновић Страхиња II-2
Андрејевић Димитрије II-2
Јовановић Немања II-3
Маринковић Андрија II-3
Марковић Ђорђе III-1
Илић Никола III-1
Вулић Милош III-2
Денић Александар III-2
Николић Миљана III-3
Марковић Филип III-3
Лазаревић Никола IV-1
Секулић Миљан IV-1
Станојевић Данило IV-2
Лукић Никола IV2
Симић Војислав IV-3
Симијоновић Бојан IV-3