Ванредно школовање

Испитни рокови за 2017. годину

Фебруар -> 20. 21. 22. 23. 24.

Април -> 3. 4. 5. 6. 7.

Јун -> 5. 6. 7. 8. 9.

Септембар -> 18. 19. 20. 21. 22.

Децембар -> 4. 5. 6. 7. 8.

Уплата за ванредна полагања

  • Упис године - 3.300 дин.
  • Пријава испита без писменог задатка са припремним испитима (пет часова) - 1100 дин.
  • Пријава испита са писменим задатком и припремним часовима (пет часова) - 1200 дин.
  • Пријава испита практичне наставе са припремним часовима (седам часова) - 1630 дин.
  • Уплата за полагање матурског испита - 2300 дин.
  • Уплата за полагање завршног испита са припремном наставом (седам часова)- 2480 дин.
  • Припремна настава по часу 90 дин.

Број жиро рачуна: 840-1947666-22

Испитна питања

Испитна питања из предмета: Физика I

Испитна питања из предмета: Физика II

Испитна питања из предмета: Основе телекомуникација

Испитна питања из предмета: Основе програмирања

Испитна питања из предмета: Теорија телекомуникација

Испитна питања из предмета: Аудио техника

Испитна питања из предмета: Видео уређаји

Испитна питања из предмета: Телекомуникациони водови

Испитна питања из предмета: Рачунарске мреже