Помоћни радници

Грбић Радојица

ВКВ машинбравар

Домар

Дешић Небојша

Саобраћајни техничар

Обезбеђење - чувар

Андрејевић Милутин

КВ зидар

Обезбеђење - чувар

Поповић Југослав

Струковни инжењер менаџмента

Чувар

Халити Неџад

Електротехничар рачунара

Обезбеђење - чувар

Миловановић Горан

Електротехничар рачунара

Радник на одржавању машина и уређаја

Недељковић Душица

Економски техничар

Кафе куварица

Митровић Живорад

Техничар ХТЗ опреме

Ложач парних котлова

Стојановић Горан

Техничар друмског саобраћаја

Хигијеничар

Миладиновић Драган

Електротехничар рачунара

Хигијеничар

Недељковић Сунчица

Основна школа

Хигијеничар